IC交易网首页 请登录马上注册 帮助中心 库存无忧 第三方支付服务 搜报价

信息广场

兆易创新GD32系列出货中 接受订货

发布日期:2021.01.27

GD32F103VCT6
GD32F103CBT6
GD32F103VBT6
GD32F103C8T6
GD32F103TBU6
GD32F103R8T6
GD32F105RBT6
GD32F105RCT6
GD32F105VCT6
GD32F107VCT6
GD32F107ZGT6
GD32F107RCT6
GD32F150C8T6
GD32F150R8T6
GD32F150C6T6
GD32F150G8U6TR
GD32F303RCT6
GD32F303RGT6
GD32F303CCT6
GD32F303VET6
GD32F303RET6
GD32F303VCT6
GD32F330RBT6
GD32F303CGT6
GD32F407VGT6
GD32F407VET6
GD32F405RET6
GD32F405RGT6
GD32F405VGH6
GD32E103TBU6
GD32E103R8T6
GD32E103T8U6
GD32E103VBT6
GD32E103CBT6
GD32E103C8T6
GD32E103RBT6
GD32E230K8U6
GD32E230F4V6TR

公司档案

深圳市芯博源电子有限公司

会员类型:

会员年限: 7+

证件审核:

营业执照:已审核

公司名称:

深圳市芯博源电子有限公司

注册地址:

深圳市福田区华强北街道中航路国利大厦2401

注册资金:100万元

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

经营期限:20年

身份证:已审核

办公地点: 深圳市国利大厦

访问人气:

商圈人气 1商友2

信誉评价:
  • 好评(0)
  • 中评(0)
  • 差评(0)
我要评价
IC交易网最近接触方式:
  • 电话联系:2021-02-02
  • 上门拜访:2021-01-20

联系方式: 0755-83252686 梁小姐

更多信息: